Verket Sameie

Interne sider

Her finner du informasjon som kun er aktuell for eiere og leietagere i sameiet, som møtereferater og registrering av måleravlesning for fjernvarme.

For å logge deg inn på de lukkede menyene må du først registrere deg som medlem i menyen, og vente til administrator har godkjent registreringen.

NB!

Husk å melde fra til forretningsfører og styret  ved salg eller andre endringer som er av betydning for utsendelse av informasjon.