Verket Sameie
Om Verket Sameie

Glemt passord

Har du glemt passordet, kan du få tilsendt nytt til den registrerte e-postadressen og på SMS til det registrerte mobilnummeret.

 

E-post:

NB!

Dersom du har byttet e-postadresse eller ikke lenger har tilgang til den registrerte adressen må du få sameiets nettansvarlige til å oppdatere kontaktinfoen din.