Verket Sameie
Om Verket Sameie

Adkomst


Fra Bergen sentrum over Puddefjordsbroen eller fra
syd via Danmarksplass.
Bygget har hovedinngang i Michael Krohnsgate syd for broen.
Garasjeanlegg med adkomst via Damsgårdsveien.